19 aanhoudingen bij actiedag tegen OMG

woensdag 27 mei 2015

Maastricht / Limburg - Op woensdagochtend zijn tijdens een gezamenlijke actie van OM Limburg en de politie meer dan dertig panden doorzocht. Daarbij zijn 19 personen aangehouden.

De invallen onder leiding van de politieLimburg, met ondersteuning van depolitie Oost-Brabant, de Landelijke Eenheid en Duitse en Belgischepolitieagenten, vonden plaats in diverse plaatsen in Limburg, Brabant, Belgi enDuitsland. Aanleiding voor deze actiedag is een langlopend onderzoek naarcriminele activiteiten. Een groot deel van de aangehouden personen is lid van deOutlaw Motorcycle Gang (OMG) Bandidos.

Leden van arrestatieteams hebben met ondersteuning van justitie- enpolitiepersoneel woensdagochtend vroeg de aanhoudingen verricht. Daarbij zijnook de Mobiele Eenheid, hondengeleiders, een politiehelikopter en landelijkeexperts ingezet. Momenteel is men bezig met het doorzoeken van de panden, inLimburg, Brabant, Belgi en Duitsland. Eventuele bewijsstukken worden in beslaggenomen. De verwachting is dat de actie de hele dag in beslag neemt. Latervandaag worden de voorlopige resultaten van deze actiedag bekendgemaakt.

De aanpak van OMG's heeft een hoge prioriteit voor de politie, gemeente enOpenbaar Ministerie. Leden zijn op grote schaal betrokken bij criminele en/ofondermijnende activiteiten op het gebied van onder meer wapens, drugs enintimidatie. Hierbij wordt door de betrokken partners gekeken naar de meesteffectieve werkwijze; dit kan zowel bestuurlijk, strafrechtelijk of anderszinszijn.

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Eijsden | 112 alarmeringen Eijsden | Goedkoop Tanken in Eijsden | Supermarkten in Eijsden | Weerbericht Eijsden