Boswachters Staatsbosbeheer aangesloten op C2000 netwerk

vrijdag 16 september 2016

Maastricht - De boswachters van Staatsbosbeheer met een handhavingsbevoegdheid, oftewel BOA’s, gaan intensiever samenwerken met politie, brandweer en de andere hulpdiensten. De communicatie wordt geïntensiveerd en de BOA’s worden aangesloten op C2000, het landelijke communicatiesysteem van de hulpdiensten.

Op 16 september hebben Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer en Gery Veldhuis, politiechef van de eenheid Limburg en portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politie (GGP) een overeenkomst getekend over het gebruik van C2000 door Staatsbosbeheer. Met deze ondertekening wordt verdere invulling gegeven aan de oproep van de minister van Veiligheid & Justitie om de samenwerking tussen BOA organisaties en politie te versterken.Professionalisering

Staatsbosbeheer investeert  in de professionaliteit van zijn rol als toezichthouder.  Het  gastheerschap in het groen blijft voorop staan, maar daarnaast heeft Staatsbosbeheer ook een taak op het gebied van toezicht en handhaving. Staatsbosbeheer heeft ongeveer 100 BOA’s in dienst. Naast de aansluiting op C2000, wat de praktische communicatie in het veld met de hulpdiensten moet gaan verbeteren,  investeert Staatsbosbeheer in de samenwerking met hulpdiensten  en andere terreinbeheerders op organisatorisch niveau, het opleidingsniveau van de BOA’s en het aantal uren handhaving en toezicht in de terreinen.Intensievere samenwerking  met hulpdiensten

De prioriteit van de taken van de BOA’s van Staatsbosbeheer ligt bij de naleving van de huisregels en regelgeving op gebied van natuur en milieu. ‘Net als in stedelijk gebied, kom je in de natuur ook wel eens zaken tegen waarbij assistentie van politie, brandweer of ambulance  direct vereist is. Met dit systeem en de intensievere samenwerking maken we daarin een goede stap’, aldus boswachter Andy Liebrand.Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft als wettelijke taak ‘het beheren en duurzaam tot maatschappelijk nut brengen van de toevertrouwde terreinen’,  in totaal ca. 265.000 hectares natuur, bos en landschap.

Toezicht en handhaving zijn randvoorwaardelijk voor de uitoefening van die kerntaken met als doel de waarden van de gebieden te beschermen en te zorgen dat bezoekers zich welkom voelen. De BOA’s van Staatsbosbeheer zijn duidelijk herkenbaar voor publiek en laten in hun optreden een goede balans zien tussen gastheer en professionele handhaver. 

bron: politie.nl | Categorie: diversen


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Eijsden | 112 alarmeringen Eijsden | Goedkoop Tanken in Eijsden | Supermarkten in Eijsden | Weerbericht Eijsden